top of page

Verejné osvetlenie KE

Časť roku 2021 bol aj v znamení rekonštrukcie verejného osvetlenia v Košiciach. Boli menené samotné stožiare ako aj lampy.

bottom of page